Applied Science

Science - Applied Subsidiary Diploma

Qualification
BTEC Subsidiary Diploma
Results
D*-D 64% (2019)
Awarding Body
Pearson

Course Overview

This is a two-year course. After the first year, students gain a Certificate. This is equivalent to 1 AS Level; 4 hours per week. This is a ‘stand alone’ qualification which then progresses onto the second year in order to gain the full Subsidiary Diploma. All students that enrol on the Subsidiary Diploma will have a common first year (Certificate). They will then specialise in Chemistry, Biology or Physics in the second year; this allows them to achieve a Subsidiary Diploma.

How is the Course Assessed?

Tystysgrif (Blwyddyn 1)

Uned 1- Egwyddorion a Defnydd o Wyddoniaeth I

Arholiad ysgrifenedig mewn 3 adran (A, B & C) sy’n cael ei asesu’n allanol – 30 marc ar gyfer pob adran.

Adran A – Cemeg (40 munud)

Adran B – Bioleg (40 munud)

Adran C – Ffiseg (40 munud)

Mae’r papur yn cynnwys cwestiynau amlddewis, cyfrifiadau, cwestiynau atebion byr, a chwestiynau agored.

 

Uned 2 - Technegau Ymarferol Gwyddonol

Yn seiliedig ar aseiniadau a asesir yn fewnol

Nod Dysgu A - Cynnal titradiad a chalorimedr er mwyn pennu crynodiad y toddiad
Nod Dysgu B - Cynnal calorimedr er mwyn astudio cromliniau oeri
Nod Dysgu C - Cynnal technegau cromatograffig i nodi’r cyfansoddion mewn cymysgeddau
Nod Dysgu D - Adolygu'ch datblygiad personol mewn sgiliau gwyddonol ar gyfer gwaith labordy

 

Tystysgrif Estynedig (Blwyddyn 2)

Uned 3 – Sgiliau Ymchwiliol mewn Gwyddoniaeth

Tasg wedi’i hasesu’n allanol. Bydd dysgwyr yn ymdrin â’r holl gamau ymchwilio, ynghyd â’r sgiliau fydd angen er mwyn cynllunio, casglu data, dehongli’r canlyniadau, dod i gasgliad, a gwerthuso.

Tasg ysgrifenedig wedi’i hasesu mewn un sesiwn dan oruchwyliaeth, sydd werth 60 marc. Er mwyn cwblhau’r dasg, bydd angen i’r myfyrwyr gasglu data.

Uned 9 – Rheoli ac Atgenhedlu Dynol

Yn seiliedig ar aseiniadau a asesir yn fewnol

Mae’r uned hon yn darparu i’r dysgwyr y ddealltwriaeth o sut y caiff amgylchedd mewnol y corff ei rheoli o fewn paramedrau neilltuol sy’n galluogi prosesau allweddol y corff. 

 

What Next?

On completion of this course you will have achieved a nationally recognised qualification equivalent to one A Level.

You will also have experience of applying Science to the workplace and have developed the confidence, knowledge and experience to gain employment in a Science-based job.

Specific Entry Requirements

5 GCSEs A* - C including Core Science or Biology (separate science), Mathematics/Numeracy and English Language. A Pass at BTEC Level 2 Applied Science is also accepted.

You will be able to apply for this course at interview.